Què és l’economia circular?

Actualment s’està produint un canvi de paradigma en el model econòmic imperant. El tradicional concepte lineal d’extreure, produir, consumir i tirar, insostenible davant el creixement constant de la població i de la demanda, està donant pas a models més innovadors basats en la circularitat dels recursos i en productes dissenyats per durar i tornar a entrar en la cadena de valor, incorporant l’eliminació de tòxics i l’ús d’energies renovables: una economia regenerativa per disseny.

Tanmateix, la capacitat de l’economia d’adaptar-se i convertir-se en un model eficaç i alhora competitiu requereix d’una transformació profunda de tota l’activitat social i econòmica, acompanyada de canvis tecnològics, legislatius i culturals. L’ecodisseny, la reutilització dels subproductes, l’ecoinnovació en materials i processos productius o els nous models de negoci dissenyats per cobrir les necessitats del consumidor actual, generen oportunitats per a projectes innovadors orientats a modificar els models de producció i consum i facilitar aquesta transformació.

Amb un mercat global estimat en 30 milions d’euros anuals que s’espera triplicar abans de 2030, l’economia circular representa una gran oportunitat per impulsar la competitivitat i la creació d’ocupació a les economies europees i mundials.

Davant d’aquest repte, el Parc de Recerca UAB i la Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya posen en marxa aquest programa destinat a empreses, investigadors i doctorands que vulguin emprendre en aquest sector, generant projectes innovadors en economia circular.

CONTEX ACTUAL

En desembre de 2015 la Comissió Europea va presentar el Pla d’Acció en Economia Circular, un paquet de mesures orientades a la totalitat del cicle de vida: la prevenció en la generació de residus, la reparabilitat, la durabilitat, la reciclabilitat, la biodegradabilitat, la compra pública verda i el mercat de matèries primes secundàries, entre d’altres. Des de llavors, ha presentat diverses mesures i estímuls per canviar el model econòmic.

El mateix any, en motiu de la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides tots els països del món van aprovar l’Agenda 2030 amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb fites cabdals per transitar cap a un model de producció i consum més sostenible.

El govern de Catalunya, a partir de l’Estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i Circular aprovada al maig de 2015, avança en la creació d’un marc global que faciliti el desenvolupament de l’economia circular. Cal destacar també d’altres instruments claus com ara l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny, el Programa General de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (2013-2020) o l’aprovació del Pacte Nacional per a la Indústria, amb un dels seus eixos dedicat a la Sostenibilitat i l’Economia Circular. Així mateix, entitats com l’Agència de Residus de Catalunya o ACCIÓ posen a l’abast de les empreses diversos incentius per concretar el disseny i execució de propostes que obren importants oportunitats per a negocis circulars.